והגדת לבנך (או לביתך)….

והגדת לבנך (או לביתך)….

פסח הוא החג עם הכי הרבה סממנים של העברה בין דורית.

אנחנו אומרים בכל דור ודור חייב אדם לראות כאילו הוא יצא ממצרים והנה באמת במשך מאות ואלפי שנים זו הראייה שלנו.

יש מצרים המיתולוגית ויש מצרים האנרגטית והתפיסה שלנו את מצרים משתנה בעידן האחרון.

ובאמת, אני חושבת שפסח מזמין אותנו לחשוב מה אנחנו רוצים להגיד לבנים ולבנות שלנו.

כי בראייה קונסטלטיבית או בראייה של העברה בין דורית – מה אנחנו רוצים לתת להם?

יציאת מצרים מיתולוגית 

או

יציאת מצרים רוחנית?

 

או אולי לספר להם שהם לא צריכים מצרים, שהם כבר יצאו ממצרים…

שמעצם היציאה מהרחם הם כבר יצאו ממצרים, כי גם היציאה מהרחם והמעבר בתעלת הלידה משולה למצרים, שכן תעלת הלידה הם מייצרים דקים שצריכים להתרחב. יש שם יציאה, יש שם תעלה יש שם מים.

אולי השנה, ואני רושמת את זה גם כמחשבה לעצמי.

 

אולי השנה, נלמד את הילדים שלנו, שבבואם לעולם הם כבר יצאו ממצרים

ולא חייב אדם לראות את עצמו מדור לדור כאילו הוא יצא ממצרים, אלא או אולי כן יצא ממצרים, כי כשהם נולדו הם יצאו מהמייצרים של תעלת הלידה (ויסלחו לי כרגע כל ילדי הקיסרי).

אבל נלמד אותם שחייב אדם בכל דור ודור לחיות את החיים, להיות נוכח ב"כאן ובעכשיו", להסתכל על האותות והמופתים שמלווים אותנו מדי יום: נס הבריאה, נס החיים. השמיים, הגשם, הפריחה, האדמה, האוויר, העובדה שאנחנו נושמים אוויר, אותות ומופתים ולהתפעל מהחיים, מהסביבה, מעצמו, מעצם היותו בן אנוש.

ואני יודעת שלשחרר את המסורת זה לא פשוט באופן אישי לי זה לא פשוט, ובטח אם אני חושבת על ראשי המשפחות שמהן אני באה – זה לא יקרה בדור שלהם.

אבל קודם כל בתוכי. בתוכי אני צריכה להסכים לשחרר את סיפור יציאת מצרים.

בתוכי אני צריכה להסכים לראות את עצמי כמי שמעצם לידתה כבר יצאה ממצרים.

בתוכי אני יכולה לשחרר מעצמי את המקום שמחפש את הקושי ואת ה- 40 שנה במדבר ורואה רק את האותות ומהמופתים. לא דם ואש ותימרות עשן. לא יד חזקה וזרועה נטויה, אלא אהבה וחמלה וייפי הבריאה.

וכשאראה את זה בתוכי ואחיה את זה  בתוכי, אז יום יבוא ואוכל להעביר את זה לדור הבא כדי שהם יעבירו את זה  מדור לדור לדורות הבאים.

 

ויום אחד יישבו בפסח ויקריאו את ההגדה, אבל ההגדה תהייה מחוברת הרבה יותר לריפוי וצמיחה והרבה פחות לכאב, אובדן ופחד.

גם זו המיתולוגית

וגם זו הרוחנית.

1Comment
  • בני
    Posted at 22:29h, 30 נובמבר

    מקסים. מדהים. אמיתי. מדוייק. מאד נהנתי.

Post A Comment