"הכסף ואני" – מדיטציה לשחרור אמונות הנוגעות לכסף ברוח הקונסטלציה

 יש לכם אמונות שונות בנוגע לכסף?

הידעתם, שיש סיכוי שהאמונות האלו מקורן עמוק עמוק בתוך השושלת המשפחתית שלכם?

המדיטציה הבאה, מטרתה לשחרר אמונות אלו ולהחזירן למי שיצר/ה אותן.

זוהי מדיטציה ברוח הקונסטלציה המשפחתית, שבוצעה במסגרת סדנת הקונסטלציה "הכסף ואני".